Våra tjänster

Våra tjänster


Vi är 4 anställda för att serva dina behov på ett snabbt och smidigt sätt. Vi utför arbeten på verkstaden och på plats hos kund. Vi har många samarbetspartners för att kunna ha den bästa servicen för dig. Ring, så ska vi göra allt för att lösa  problemet åt Dig.


Försäljning: Elmotorer pumpar fläktar kullager växlar.


Serviceavtal: Vi ser över din fläkt eller pumpanläggning enligt överenskommelse.


LPS pumpar: Utbytes system


Byte av: Värme, cirkulations och avloppspumpar elmotorer och fläktar.


Reparation av: Elmotorer fläktar och pumpar

- Avloppspumpar             

- Djupvatten pumpar       

- Poolpumpar                   

- Cirkulationspumpar     

- Värmepumpar                 

- VVC-pumpar

- Dräneringspumpar         

- Bevattningspumpar         

- Invallningspumpar

       

Lindningsarbeten.